Mantelzorgmakelaar Francien Peeters-Smits

- ik informeer, regel en ontzorg -

Werkwijze
Onze samenwerking begint met een intakegesprek, op een plek die jij prettig vindt.  We brengen samen in kaart welke knelpunten je ervaart, welke hulp gewenst is en wat de hoogste prioriteit heeft.  Hierbij kijken we naar de zorg en begeleiding rondom je naaste, maar ook wat jij nodig hebt om in balans te blijven. Denk bijvoorbeeld aan extra handen in huis, (woon)hulpmiddelen of vervoersmogelijkheden, aanpassing woning, ondersteuning die een werkgever kan bieden en financiële regelingen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. 
We spreken af wat ik verder voor jou ga uitzoeken en regelen om via de  juiste en snelste weg passende zorg of ondersteuning te krijgen. Jij bent diegene die beslist welke weg we vervolgen. Indien gewenst, schuif ik ook aan bij een gesprek, bijvoorbeeld voor aanvraag van een indicatie. Uiteraard breng ik vooraf goed in beeld of en van welke vergoeding er gebruik gemaakt kan worden en hoeveel uren er nodig zijn voor de gewenste ondersteuning.  Zo komt niemand voor verrassingen te staan. 


Kosten/Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden de inzet voor de mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Vergoeding kan plaatsvinden via de polis van de zorgvrager of de mantelzorger. 


Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden voor vergoeding: 

  • uit het vrij besteedbare deel van een persoonsgebonden budget (vanuit de Wet Langdurige Zorg)
  • er zijn gemeenten die een vergoeding bieden als maatwerkvoorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • soms vergoedt een werkgever (deels) de kosten, om te voorkomen dat een werknemer uitvalt 

 

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed, geldt een uurtarief van € 70,- (vrij van BTW), afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. 


Voor werkgevers worden de kosten vastgelegd in een maatwerkofferte.